Okręg 4, lista nr 15, poz. 3

Teodor Czubacki

Lat 43, syn Dawid, żona Iwona, wykształcenie - wyższe.

Pracuje - SP ZOZ Lubartów oraz SP ZOZ WPR Lublin. Członek Rady Nadzorczej SM w Lubartowie. Przewodniczący Komitetu Społecznego na rzecz budowy "drogi wschodniej" jako drogi lokalnej.

Członek Sądu w OIPiP w Lublinie w latach 2011-1015. Walczył o budowę chodnika przy ul Łąkowej, składając odpowiedni wniosek do Budżetu Obywatelskiego.W Radzie Miasta chciałbym kontynuować prace nad Drogą Wschodnią, gdzie jako Przewodniczący Komitetu Społecznego udało nam się razem z mieszkańcami wprowadzić wiele regulacji uchwałodawczych mających na celu zmianę kategorii drogi z "Obwodnicy" na drogę "Lokalną" a także zakaz wjazdu samochodów ciężarowych przez nasze osiedle.

Byłem też wnioskodawcą w budżecie obywatelskim, budowy chodnika przy ul. Łąkowej , który to projekt przy współpracy z mieszkańcami dostał pozytywną rekomendację Urzędu Miasta i jest już realizowany w ramach programu operacyjnego mobilny LOF, wraz ze ścieżką rowerową łącząca ul .Łąkową i ul. Piaskową z miastem.

Należą się też podziękowania mieszkańcom ul. Szafirowej , którzy to brali czynny udział w pracach nad propozycją wykupu odnogi ul Szafirowej , co w moim przekonaniu jest koniecznością .

Byłem też reprezentantem mieszkańców ul. Bursztynowej , Ametystowej i Rubinowej, gdzie razem składaliśmy wnioski o utwardzenie tych ulic i możliwość zamontowania lamp ulicznych. Częściowo wnioski zostały zrealizowane.

Uczestniczyłem też czynnie w pracach nad zmianą decyzji Urzędu Miasta dotyczącej likwidacji Przedszkola nr 4 przy ul. Mickiewicza , a utworzeniu żłobka z prawdziwego zdarzenia przy ul. Reja

Deklaruję zaangażowanie w pracę na rzecz budowy placów zabaw na osiedlu Jacek i Łąkowa.

ako Członek Rady Nadzorczej SM w Lubartowie, wraz z Zarządem podjęliśmy decyzję o pełnej termomodernizacji Osiedla Ks. Jerzego Popiełuszki. Zostały też wprowadzone obniżki czynszu, oraz składek na fundusz remontowy w blokach już wyremontowanych.

Kliknij tutaj i zobacz wszystkich kandydatów z mojego okręgu

WolińskaSiwek Giza Meksuła

[pokaż wszystkie zdjęcia]Wspólny Lubartów

Wspólny Lubartów

Wspólny Lubartów

Wspólny Lubartów

Wspólny Lubartów

Wspólny Lubartów

Wspólny Lubartów

Wspólny Lubartów

Wspólny Lubartów

"Wybory samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r." | Wszelkie prawa do zdjęć i tekstów zastrzeżone